Ali Ulvi ERSOY

 

Ali Ulvi Ersoy, 1924 yılında İstanbul, Üsküdür’da doğdu.

 

Balıkesir Öğretmen Okulu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünde eğitim gördü.

 

İlk karikatürü 1940 yılında, Mehmet Faruk Gürtunca’nın çıkardığı “Çocuk Sesi” dergisinde yayınlandı.

1940-1941 yıllarında Cemal Nadir’in öğrencisi olarak10 lira maaşla “Arkadaş” dergisinde çalıştı. 1947-1949 yılları arasında,

 Avni İnsel’ in “Kahkaha”, Ramiz Gökçe’nin “Mizah” ve Sedat Simavi’nin “Karikatür” dergilerinde çizerek yaptı.

1950 yılında “Cumhuriyet” gazetesinde günlük karikatürler çizmeye başladı.

1950’li yıllarda 41 Buçuk, Tef, Dolmuş, Taş mizah dergilerinde çizdi.

 

1957-1959 yılları arasında Amerika’da “Twenty Century Fox” film şirketinde, “Schlaifer”, “Field Stone” stüdyolarında film afişi ressamlığı yaptı.

New Yorker, Saturday Evining Post, Look, Esquire, Punch ve Times Book Section’da karikatürleri yayınlandı.

1959 yılında “Cumhuriyet” gazetesine döndü. Bu arada “Yön” dergisine de karikatürler çizdi.

 

1960 sonrası, gazeteciliğin  yanı sıra canlandırma, reel film çalışmaları ve “Piri Reis’in Amerika Haritası” filmini yaptı.

 

İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Kliniği için belgesel ve yarı belgesel filmler hazırladı.

 

Yalçın Çetin ve Tonguç Yaşar’la iki  “Evliya Çelebi” filmi gerçekleştirdi. Yurtiçinde ve yurtdışında  ödüller kazandı. 

iki erkek çocuk babası olan Cumhuriyet gazetesi karikatürcüsü Ali Ulvi 30 Ocak 1998 tarihinde öldü.